O mně

Jmenuji se Markéta X. Přídomek X je vlastně zkratka mého příjmení, které zní Křížková. Kdo tedy jsem? Především žena. Umělec – celým svým srdcem a celou svou duší. Podle diplomů, certifikátů a odborných znalostí jsem diplomovaná porodní asistentka, specializovaná dětská sestřička a ÁROvá sestra v pediatrii, k tomu si přidejte designér a člověk přemýšlející, hledající odpovědi na své otázky. Moje cesta k a s dotekovou terapií byla dlouhá, trnitá a mnohdy i velmi bolestivá. 


Celým mým životem mě provázely moje ruce. Královský nástroj plný možností. Zdroj lidského tepla, komunikační kanál, forma vyjádření mého vnímání okolí. Ruce sloužící k vytváření jedinečných uměleckých děl. Trvalo mnoho let, než jsem si uvědomila, jak vzácný dar mám ve svých rukou.


 

STUDIUM – PRÁCE A MNOHEM VÍCE…

Po studiu na Vyšší odborné škole zdravotnické ve Zlíně jsem nastoupila pracovat na novorozenecké oddělení. Než jsem se zaběhla do běžné pracovní rutiny a ona to určitá forma rutiny prostě je, nevšímala jsem si jemných detailů, že se změnilo vnímání lidí. Přednost se dávala technické medicíně, tabulkám a chraň Bože přinést sem nějakou novinku, to se setkávalo s hrůzným výrazem v obličeji, jak profesionálů, tak rodičů.

Jako sestřička pracující mnoho let na novorozenecké JIPce jsem vnímala nutnost změnit a posunout ošetřovatelskou péči o předčasně narozené drobky jiným směrem. V době mých začátků v intenzivní medicíně se razil směr MINIMAL HANDLING (minimálně se dětí dotýkat) a mě to přišlo časem v mnoha případech na hlavu postavené, když jsem si s dětmi v inkubátoru povídala, ony na mě koukaly, položily si ručičku na mou ruku … . Pak díky Bohu přišel směr, že se děti začaly polohovat, klokánkovat a když jsem odcházela z JIPky nebyl problém pro nás sestřičky tyto děti dát do vaničky plné teplé vody, i když stále potřebovaly dechovou podporu. Naučili jsme se to. A tak jsme z Hi-Tech medicíny udělaly krok zpět. K lidskému přístupu. 

Ještě v  době mé práce na novorozencké JIPce jsem při studiu na NCO NZO v Brně s Mgr. Jaroslavou Fendrychvou, Ph.D. probírala možnosti vytvořit kurz úlevových technik pro novorozence a kojence. Od první myšlenky po realizaci prvního kurzu nám to trvalo 5 let. Střídala se období, kdy jsem se potýkala s pocitem bezmocnosti a v nepochopení z uniformního systémového vedení zdravotnictví. Dnes jsem paní doktorce Fendrychové nesmírně vděčná, za její podporu, její odborné vedení a pomoc. Díky těmto událostem prošlo do dnešního dne tímto Certifikovaným kurzem na 100 sestřiček pracujících po celé ČR. A tak moje vize, aby rodiče měli k dispozici po ruce profesionály, kteří ovládají a používají techniku Baby motýlích masáží byla naplně. Aneb mise číslo jedna splněna. 🙂

CO TAK KNÍŽKA? UČEBNICE…

Při výuce sestřiček jsem si uvědomovala, jak mi chybí v ruce učebnice, manuál, s kterým bych mohla pracovat a zároveň by byl srozumitelný i pro maminky, tatínky, tety, strýce, babičky a dědečky. Napsala jsem knihu. V Power Pointu, no a co. Knížka je grafická a mě s tímto programem dobře pracovalo. Napsání knihy trvalo 3 roky. Přicházely nové a nové poznatky z terénu, kde jsem pracovala s rodiči dětí. Kniha i já jsme společně procházely vývojem. V roce 2017 jsem stála před vstupem do Tiskárny Libertas, unavená a vyčerpaná z obrovského množství odmítnutí vydavatelství knihu vydat. Pořád mě tlačili někam do šablony a já věděla, že je to špatně. Upřímně a od srdce jsem vedla rozhovor s Pánem Bohem. Pane, ty víš, že nemám finance na to tu knížku vydat, ale ona je fakt potřebná a bude pomáhat…

A STAL SE ZÁZRAK!

Tehdejší ředitel Martin Daněk mě přivítal s úsměvem. V půli mého monologu o knize mě zarazil. Hlavou mi prolétlo a je to v pytli.

Martin: „No, tak knížku vydáme.“

Já: „Nemám peníze na tisk (a že se jednalo fakt o ranec peněz).“

Martin: „Nevadí, dám Vám splátkový kalendář a zůstane to mezi námi.“

Dalším zázrakem bylo, že jsem tisk knížky opravdu dokázala splatit. Sice to bylo mega náročné, ale podařilo se. K mé velké lítosti dnes již tiskárna Libertas neexistuje.  Celý tým lidí v tiskárně posunul mou knihu o několik levelů nahoru, díky svým připomínkám a radám. Provedli mě procesem vydání grafické knihy a udělali to s láskou a otevřeným srdcem. Upřímně, byl to porod velebnosti. Jelikož jsem si sama celou knihu upravila graficky atd. 

POSTUPEM ČASU…

Postupem času se začaly otevírat možnosti nového využití tehdy ještě tzv. Baby motýlích masáží. Ve spolupráci s dětskými psychology se začala tato doteková terapie hodně využívat pro děti se specifickými potřebami. Připojili se i sociální pracovníci, pěstouni na dobu přechodnou, adoptivní rodiče… . Mámy, tátové, prarodiče. 

Z toho, co bylo na začátku mnou určeno jenom pro předčasně narozené děti dnes slouží všem. Od novorozence až po stařečky. Proto jsem techniku Baby motýlí masáže v roce 2020 přejmenovala na DOTEKOVOU TERAPII. 

A CO MĚ ČEKÁ DÁL?

Celý vzdělávací program převést do ON-LINE světa, aby se tuto jemnou techniku mohli naučit všichni, kdo chtějí 😉 Prostě ani žádný covid-19 mě nezastaví 😉

Po 6ti měsících bolehlavu, bezpočtu popsaných papírů, rozeslaných e-mailů, telefonátů a osobních schůzek Vám hrdě představuji:

7 týdenní on-line program Dotek v terapii *

Takže jedeme dál… 😉

A to jsem prostě já, MarkétaX, dotekový terapeut.